„Silan ga je svijet s užitkom slušao.“ Božju riječ imam i danas u rukama – Bibliju. Ni približno dovoljno svjestan dara koji mi je time dan. Mogu čitati ono što je sam Isus govorio i činio na ovom svijetu prije dvije tisuće godina. Mogu čuti Njegove misli u Getsemanskom vrtu i riječi koje je prozborio sam razapet na križu; mogu Ga slušati kako naučava u Hramu i priča prispodobe mnoštvu na padini brda – koje li milosti. No ono doba kada je Isusa narod „s užitkom slušao“ nije prošlost. Ono i dalje traje. Imam priliku poslušati što mi Isus govori, ali poput Nevjernog Tome mislim da ako Ga ne vidim, nije jednako vrijedno. Tek sada postajem svjestan onog što sa sobom nosi ovo pisanje nadnica, a to je odlazak u osamu kako bih promišljao o poruci koju mi svakodnevno Bog šalje u Evanđelju. Velika je to providnost Onoga koji
me stvori i sada utabava moju stazu života.