Zaintrigirale me ove riječi: „ Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam! Rekne li tko…, i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže – doista, bit će mu! „ – to su Isusove riječi! Vjerujemo li tome? Ponovno nam progovara o snazi vjere. Ali ima jedna napomena, da bi to mogli postići, u našem srcu treba vladati mir. Jer nemirno i podijeljeno srce ne može primiti Duha Svetoga. Srce mora biti čisto da bi Duh moga biti djelotvoran.

Zato te molim: Čista srca, stvori nam Bože i Duh postojan obnovi u nama! I vjerujeM! Spremni za boj?!