Gubavac koji je bez napadne molitve, bez imperativa kleknuo i zavapio: „Ako hoćeš, možeš me očistiti.“, za mene je ogroman primjer vjernosti. Onaj koji je po svojoj bolesti bio odbačen od ljudi i neznatan, u Božjim očima postao je velikim jer njegova se molitva temeljila na poniznosti i čvrstoj vjeri u Božju volju. I onda se zapitam kakva je moja molitva kada Te nešto tražim, kada nasilno želim da me uslišiš pa očekujem da što više riječi Ti kažem bolje ćeš me čuti. A jedino što trebam je ostati malena i ponizna, vjerovati u Tvoj plan i Tvoje vrijeme i reći „Ako hoćeš …“, a hoćeš ako je za moje dobro, jer ipak, Ti si prvi meni ruku pružio.