Gospodine, daj da moja vjera bude kao u ovoga gubavca. Da i meni, u svemu, kao i u duševnim i tjelesnim bolestima, bude dovoljna Tvoja volja i Tvoj plan. Da stavim svoje želje i zamisli za “svoj” život sa strane i osluškujem Tvoj glas koji mi tiho progovara. Da budem otvorena srca, baš poput ovog gubavca koji zna da Ti možeš učiniti sve, ali i koji se zna pokoriti svakom odgovoru. Jer ja, poput njega, želim da me očistiš, a u tom procesu Te ljubim i vježbam se u strpljivosti i predanju Tebi.