„I on ozdravi bolesnike – a bijahu mnogi i razne im bolesti.“ Rečenica koja sažima ne samo današnje evanđelje, već i cjelokupno Isusovo djelovanje. Brojna su čudesa koja je činio, ali upravo ta ozdravljenja najviše su privlačila tamošnji narod. Nakon što je ozdravio Šimunovu punicu, kao što kaže evanđelje, ona mu je uzvratila posluživanjem. Kako Mu mi uzvraćamo na ozdravljenja u našem životu? Vjerujem kako bi On najsretniji bio da Mu služimo širenjem Njegove riječi, ali s osmijehom na licu, jer ipak riječ je o Radosnoj vijesti ☺ .