Na prvu zamišljam zvijeri koje okružuju Isusa, kao u čoporu. Ali nije tako, On bijaše sa zvijerima. Pitam se što to znači biti s njima? Što je radio? Je li ih korio, ili pripitomio? Jesu li Ga napadale, ili su Ga se s poštovanjem klonile? Je li On njima prvi prišao? Nemam pojma. Ali bio je s njima. Pustio ih je da budu u Njegovoj prisutnosti. Zvijeri Ga se nisu dojmile. On je znao svoje poslanje – propovijedati radosnu vijest. Druga sigurnost Mu nije trebala. Gospodine, kada sam okružena zvijerima, molim Te budi sa mnom. A kada sam im slična, budi mi još bliže.