Prvo što mi se javilo kroz ovo evanđelje je pouzdanje u Duha Svetoga a druga misao je bila čitanje Sv. Pisma. Kroz ovo evanđelje imao sam osjećaj kao da mi Isus govori na koji način se trebam pripremiti za korizmu i oduprijeti se napastima koje vrebaju na svakome koraku. Želi da pronalazim utjehu u Njegovim riječima, želi da se pouzdam u Duha Svetoga te na koncu svega i sam Isus mi je dao primjer kako se treba oduprijeti sada je stvar na meni hoću li se boriti i služiti Isusu?