Isuse kada si poslao učenike da navješćuju kraljevstvo Božje i ozdravljaju bolesne rekao si im da ne uzimaju sa sobom čak ni kruha. Mi ljudi kada idemo u susret drugima brinemo što ćemo ponijeti i što ćemo odjenuti.  Materijalne stvari koje bi trebale biti sporedne nama su postale glavna briga. Zaboravljamo ono čime si nas obdario da možemo činiti dobro drugima, zaboravljamo Tebe koji nas šalješ i moć koju Ti imaš. Zaboravljamo da je naš život na zemlji tek kratka priprema za vječnost. Zastanimo danas i sjetimo se svog glavnog poslanja, a to je da naviještamo kraljevstvo Božje. Ponesimo Isusa u srcu kada god idemo. Slušajmo druge, budimo milosrdni prema njima i nemojmo ih se bojati usmjeriti na Onoga koji im jedva čeka pomoći.