Majka moja, braća moja, ovi su koji riječ Božju slušaju i vrše, kako mi često tvrdo odzvone ove riječi! Majka Tvoja želi Te vidjeti a Ti naizgled ostaješ ravnodušan. Dugo mi je trebalo da prihvatim to i shvatim kako me učiš da razborito djelujem, kako kod Tebe nema ništa mimo reda Božjega pa čak i kad se radi o vlastitoj majci. Gospodine, molim te nauči me da Te slušam, prebirem u svom srcu Riječi koje mi govoriš i revno vršim sa svima onima koji u svemu traže prvo Tebe i sve ono što je Tvoje.