Dajem li ja od sebe? Dajem li ja svoje? Primjećujem kako sam vrlo često teška u davanju Tebi i drugima. Zaboravljam da sve što imam mi je dano. Ti si meni prvi dao. Ne jer ja sve to zaslužujem nego sve mi daješ i kad ne zaslužujem. To je ljubav, da dajem sebe i sve svoje kad više nije pravedno da dajem. Želim tako davati i ljubiti. Daj mi milosti da dam cijelu sebe i sve svoje. Daj mi milosti da se razdam i ogolim.