Ivan Krstitelj se nalazi u zatvoru te vidimo kako i on već pomalo sumnja u Isusovo djelovanje. Krstio ga je, čuo glas na Jordanu, a
sada je u zatvoru. Takve situacije bude sumnju u čovjeku jer se on nadao Mesiji koji će sve promijeniti, a sada je u zatvoru. Isus se ne ljuti na Ivanovo pitanje i traženje, nego daje odgovor. Možda se nama čini apstraktnim, ali sve odgovoreno naviješteno je u proroku Izaiji te je Ivan
to sigurno znao. Bog nema problema s našom sumnjom i traženjem odgovora, dapače On potiče traženje. Problemi nastaju onda kada čovjek
ne traži odgovore, kada misli kako je sve sam shvatio te mu ne treba drugi. Takvo srce ostaje zatvoreno za Božju intervenciju. Sumnjaš li ti?
Tražiš li odgovore od Boga ili ti je dovoljno tvoje razmišljanje? Tražiš li odgovore od Crkve? Onoga trena kada prestaneš tražiti znaj da tada Bog ostaje „izgubljen“, jer sve dok tražiš nalazit ćeš.