Za oko mi je posebno zapela Isusova misao:  ,,Komu se malo oprašta malo ljubi”. Moram reći da mi je odmah laknulo jer sam u (ne)prilici da mi Isus mora neprestano opraštati. Samo se radi o tome koristim li ja taj milosni dar pokajanja koji me čini uvijek novom i slobodnijom. Isuse, daj da i meni kao Marij Magdaleni bude važno samo ono kako me ti vidiš, a ne kako me vide selo i okolica.