Dok ne vidim, ne vjerujem. Kakva mi je vjera ako prvo trebam vidjeti, ako trebam dokaze? Koliko često se zadržim na površini, koliko često ne idem dalje od onoga što vidim? Dobro je kad ne vidim fizičkim očima jer tada idem dublje. Tada otvaram svoje srce. Jer Bog se proslavlja na načine koje moj um ne može izmudrovati. Ne postoji jedan put, ne postoji špranca za život. Život je živ i Bog se kroz svaki naš život autentično proslavlja. Puteva do Boga je koliko i nas ljudi. Daj mi da vjerujem srcu koje mi govori, a ne očima što gledaju.