”Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?”

Ti si Istina, samo Istina i u imenu Tvomu leži kraljevstvo Njegovo. Pa zar mogu onda sablazniti o Tebe? U svoj svojoj ljudskosti sam siromah i bit ću siromah jer nisam u kraljevstvu Njegovomu, pa mi se navješćuje evanđelje, zar ako nisam slijep, a opet ne vidim da si ti Onaj, ako nisam gluh, a opet ne čujem da u imenu Tvomu je Istina, zaista onda ogriješih o Tebe i u svoj svojoj ljudskosti nisam dostojan kraljevstva Njegova što je dovijeka. Uistinu blago onom tko se ne sablazni o Tebe.