Naš život, i naša smrt u Tvojim je rukama. Ti mrtve ustaješ samo jednom rječju, i daješ novi život pokojnima. Što tek sve možeš učiniti od moga života, ako ti ga potpuno predam? Gospodine, daj mi da slušam tvoj glas, onaj glas koji oživljava. Daj da nikad ne postanem gluha za njega, jer taj glas daje novi život, a ja želim taj život s Tobom.