Uvijek mi se čini teškim tumačiti ova blaženstva; kao da traže previše od mojih ljudskih, ohološću ograničenih kapaciteta. No Gospodin rasvijetljuje da je potrebno biti siromahom, na način da prihvatim i uzljubim svoju bijedu. Gladnom Njegove blizine jer ću je tek u Nebu u potpunosti uživati. Plakati u ovozemaljskim bolima jer me čeka vječna radost. Prihvaćati svako poniženje, izrugivanje i sramoćenje za Krista, ali ne pognute glave nego s osmijehom. A jao meni ako me ovaj svijet u svemu prihvaća, nasićuje moje taštine i laska mojim postignućima. Isuse, nauči me biti Tvojom ludom koja će u Onaj dan posramiti mudre svijeta.