Isus “provede noć moleći se Bogu.” Mogao je provest noć na toliko drugih načina. Mogao je
spavati, mogao je biti okružen mnoštvom koje Ga je obožavalo i dobivati pažnju… Kad mi je
super u životu ponekad zaboravim da je molitva (moj odnos s Bogom) izvor toga što mi je
super i prestanem moliti. Tad mi prestane biti super, jer jednostavno nisam spojen na izvor
vode žive, i onda kad me život udari se sjetim da sam prestao moliti pa opet krenem. I tako to
ide u krug. Ali Isus uvijek nalazi vremena za molitvu! I kad Mu je super i kad Mu je bezveze u
životu. Dragi Bože daj da budem sve više kao Isus.