Isuse, dao si mi druge da svoj život dijelim s njima. No, koliko bi taj život bio
ljepši i jednostavniji da ne odmjeravam bez imalo znanja i razumijevanja o
okolnostima svaki postupak svoga bližnjeg. O koliko mi se često osuda
provuče u misao kao kakva strelica koja neprimjetno, ali pomalo ranjava
moje srce. Ti kažeš Isuse, da prebivaš u svakoj osobi. Jesam li tada ista kao i
farizeji koji su se usudili osuđivati Tebe – Gospodara subote!? Molim Te Isuse,
čuvaj me od grijeha osude i smiluj mi se!