Ljeto je. Skupina mladih boravi na Modravama. Vrijeme je posla. Vruće je. Svi su prljavi, znojni, pomalo i umorni. Tu smo već nekoliko dana. Glavni animator Silvije označava kraj posla, vrijeme je odmora i kupanja. Za nekoliko minuta gotovo svi smo u moru. Osvježenje, radost, smijeh. Nema više ni prljavštine ni umora. Kako je ovo dobro… “Ako hoćeš, očisti me… Hoću: budi čist!” Mi moramo povući potez. Krist uvijek čeka. Trebalo je doći na Modrave: sve ostalo je posljedica tog dolaska.