Iako je Šimun Petar cijelu noć uzalud bacao mreže, na Tvoju riječ ih opet baca. Zna da je s Tobom drugačije, da je tebi sve moguće. Uz tebe uviđa svoje slabosti, a ti ga hrabriš da će sve biti u redu. Takav susret s Tobom imam(o) u sakramentu svete ispovijedi. Tada, Tebi priznajem sve svoje slabosti, a čujem iste riječi kao i Petar “Ne boj se.” Hvala ti Gospodine za tu milost. Molim te daj mi snage da ostavim sve što me priječi da pođem za Tobom, da ti se još više približim.