Fasciniran sam koliko poziva imamo od Boga kroz dan a da ni sami nismo svjesni i što mi je genijalno to što se Bog nikada ne umori pozivajući nas. No koliko često slušam Boga, činim li to samo kada meni odgovara? Na meni je da donesem čvrstu odluku i pođem za Kristom. A da bi to uspio moram svoje srce očistiti i radosno prihvatiti križ koji mi je dan i kazati radosno „Evo me Isuse tvoj sam i spreman sam!“