Na tvoju riječ Petar baca mrežu. Zbog toga kako Ti gledaš njega, on vjeruje. Kako li je bitna moja vjera. Ona me nosi kad sve izgleda promašeno. Kad po mojim mjerilima, nije vrijeme da se nešto događa. Želim ići naprijed i kad nema logike jer Ti si iznad logike ovoga svijeta i mog uma. Na svadbi u Kani Marija veli: „što god vam rekne, učinite“. Zašto to Marija govori? Zašto svraća moj pogled na Isusa? Vjerujem da je znala da je to ključ. Ključ je da kažem da, da poslušam što mi Isus govori i onda kada to iz moje ograničene perspektive nema smisla. Želim biti poput Petra, poput Marije. Daj mi milosti da se i ja bacim u zagrljaj Životu u koji me zoveš. Daj mi milosti da i ja mogu reći „neka mi bude“ kada me pozoveš.