Isuse, iako se često ne stignem svaki dan susresti s Tobom na svetoj misi,
nastojim barem pročitati/posluhnuti što mi to imaš za reći. No, češće to
čitanje bude bez slušanja, kako bih u danu obavila tu obavezu koju sam si
zadala. Ne razmišljajući što mi tom Riječi želiš poručiti kao da ne vjerujem u
njenu apsolutnu moć i istinitost koja preobražava i ispunjava naše živote. Da
sam Te samo malo više puta posluhnula i vjerovala Ti. Molim Te, daj mi
čvrstu vjeru, takvu kakvu si ti imao kada si čitao Pismo u sinagogi da je
Sveto Pismo Tvoja Živa Riječ upućena meni da je čujem svaki dan.