„Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu.“ Čovječe, ljudi izdišu od straha, kakva li je opasnost taj strah za naš život. Koliko često nas paralizira u našem djelovanju? Koliko često smo propustili činiti dobro jer nas je bilo strah? Svi smo mi ljudi i normalno je da se bojimo nečega. Ali s druge strane, imamo Isusa koji dolazi s velikom moći i slavom. On ima moć osloboditi nas svega! Predajemo li ikada te svoje strahove Gospodinu? Isus jedva čeka da mu dođemo i predamo sve ono što nas spriječava da mu se približimo. Zato pođimo na klanjanje, pred našeg Gospodina koji se nalazi u Presvetom Oltarskom Sakramentu i predajmo mu sve naše strahove koji nas okuju.