Kada nas zadese strahovi ne trebamo se prepustiti očaju. Predajmo Kristu sve naše nemire i On će nam zauzvrat dati svoj mir. Dajmo Mu naše žalosti i on će ih pretvoriti u radost. Gospodine, predajem ti svoj život, svoju obitelj, svoju domovinu. Ne dopusti da ikada budemo bez Tebe, već da živimo u Tebi i Ti u nama.