U današnjem Evanđelju čujemo dobro nam poznate Isusove riječi da će nebo će i zemlja uminuti, ali Njegove riječi ne, neće uminuti. Sjećam se sebe kada mi je prije sada već dosta godina jedna prijateljica na Svjetskom prvenstvo osvojila treće mjesto. Tada mi je kroz glavu prošla misao da je ona uspjela. Njezino ime uvijek će biti zapisano, čak i kada je više neće biti. Naravno, čovjek se tada pita što je on napravio do sada u životu. Ključna grešku koju sam tada napravio je ta da sam uspjeh vezao za ono što je prolazno. Kada budemo došli pred Gospodina naši životni uspjesi neće igrati presudnu ulogu. Molim te, Isuse da svakodnevno u svojem životu prepoznajemo tvoju Riječ koja nikada neće uminuti.