»Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti.«

Koja utjeha! Koji dokaz da je Bog vječan! Tvoje riječi neće uminuti, Tvoja Živa Riječ. Koliko se ja bavim Tvojom Riječju?  Koliko, ne čitam, nego stanem i razmatram nad tvojom Riječju? Na čitanju i evanđelju od dana? Svaki dan mi imaš nešto za reći. Zastanem li, uđem li u tišinu da Te čujem? Oko mene i u meni je često tolika buka da Te ne čujem i na vidim. A vjerujem da vičeš.

»Tako i vi kad vidite da se sve to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje.«

Gospodine, pošalji nam svoga Svetoga Duha da se odupremo strahu i ovome svijetu, da otvorimo oči i prepoznamo znakove vremena, koji su danas možda jači nego ikad prije. Ne dopusti nam da se odvojimo od Tebe, nego hrabro s Tvojom Riječi koračamo naprijed.