»Kad se sve to stane zbivati,uspravite se i podignite glavejer se približuje vaše otkupljenje.«

Govoriš nam, uspravite se i podignite glave. Pozivaš nas na radost, ne na strah. Radost oko Tvoga ponovnog dolaska. Da se uspravimo i podignemo glave, da svijet vidi da smo Tvoji učenici, da Tebi vjerujemo i po Tebi živimo. Pred nama je nova liturgijska godina, došašće, iščekivanje Tvoga dolaska. Novi početak, nova prilika da opet budemo Tvoji, da Ti se vratimo. I u ovom vremenu nas pozivaš na radost, da se ne bojimo, jer ako smo Tvoji pa čega da se bojimo? Pošalji nam Gospodine svoga Duha da se mognemo oduprijeti strahu i podignemo ruke k nebu, u molitvi.