Prije nekoliko dana proslavili smo svetkovinu Krista Kralja. Tada smo proslavili da je Isus Krist moj jedini kralj. No, isto se možemo pitati što bi mi sve napravili za svojeg jedinog Kralja? Isus nas danas opominje da će nas progoniti i predavati u sinagoge i tamnice, ali nas također ohrabruje da ćemo se svojom postojanošću spasiti. Sjećam se jednog seminara u kojem smo svi trebali reći koji nam je cilj u životu. Od nas 40-ak samo je jedna studentica rekla da želi ići putem svetosti.
Isuse, molim te da Te slijedim u svakom trenutku i da se nikada ne umorim u tome bez obzira na sve probleme koje su preda mnom. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.