Što je cilj našeg zemaljskog života? Glavno pitanje je koliko se mi jako trudimo da taj najveći uspjeh u životu stvarno postignemo.
Uza sve prepreke koji se su svakodnevno ispred nas, nikada ne smijemo skinuti pogled s našeg konačnoga cilja.
Tako je i u današnjem Evanđelju sirota udovica dala sve što je imala, dok su bogataši dali smo dio sebe. Jer sjetim se svojega života. Uvijek kada sam davao sve od sebe što sam mogao, uspio sam postići što sam želio u životu.
Isuse, molim da Te svaki dan u životu slijedim u potpunosti i da na kraju postignem svoje zemaljski cilj.