Gospodine, daj da u Tvoju riznicu, Tvoje Kraljevstvo ubacujem ono što ti pripada, a to je sav moj život. Ne samo najbolji i najljepši njegovi dijelovi, već čitavo svoje biće. Dajem ti svoje srce, Gospodine i njegove najveće dubine. Izliječi što je bolesno, zacijeli što je bolno i radost će se moja umnožiti. Ne dopusti mi da Ti u ruke bacam viškove svoga života, već da budem cijela Tvoja.