”Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih.”
I u današnjem evanđelju govoriš da si ti Život – da si ti Bog koji nije Bog mrtvih, nego
Bog živih. Za sebe si nas stvorio i tebi živimo. Sve dok sam u zajedništvu s tobom
imam život. U meni je radost, punina i ljubav. Kada pustim Tebe, dolazi smrt. Kada ne
prihvaćam život, dolazi tama – dolazi grijeh.
Danas želim Ti zahvaljivati za sve trenutke u kojima pronalazim život. Hvala Ti za sve
ljude koji mi donose život. Hvala Ti za moj život. Danas iznova prihvaćam Tebe –
danas iznova prihvaćam ŽIVOT.