Kažemo da živimo. A zar nismo svakim danom bliže smrti? Življenjem umiremo. Sedam dana u tjednu prolazi kao sedam muževa, bez ploda. Ne živimo, nego umiremo. A ti kažeš da oni koji su tvoji “ni umrijeti više ne mogu”. Jer Bog si Abrahamov, Izakov i Jakovljev. Isti Bog koji si im bio, i sada jesi. Oni žive jer si ti živ. Bog si njihov, a i moj. Priznajem Te svojim sada. I priznajem se Tvojom sada. Jer znam – moje ‘sada’ je Tvoja vječnost. Kada sam svjesna ‘sada’, onda sam u vječnosti, i tek onda živim jer sam u Tebi.