Moguće je izgubiti Gospodina i ne biti toga svjestan. Moguće Ga je izgubiti u toku jednog dana, misleći da je sa nama. Kada počne padati mrak, primjećujemo prazninu i tada počinjemo potragu. U takvim situacijama prva pomisao pada na najbliže, međutim tamo ga Marija i Josip nisu našli.  Na mjestu gdje smo Ga posljednji put vidjeli, tamo trebamo poći, jer na mjestu na kojem smo se odvojili od Njega, tamo ćemo Ga uvijek pronaći. Prekrasno je imati prijatelje i bližnje koji poznaju Gospodina, ali ne smijemo ovisiti o njihovu poznanstvu, moramo Ga tražiti sami za sebe jer jedino tako možemo ostati s Njim, gradeći poseban i osoban odnos iz dana u dan.