Evanđelje kaže da je rastao, jačao i napunjao se mudrosti i da je milost Božja bila na njemu. Je li se igrao s drugom djecom, i što su druga djeca mislila o Njemu? Kako su Ga Josip i Marija odgajali? Kako se uopće odgaja Boga? O tome evanđelje i ne govori baš puno. Miran život u skrovitosti, poniznosti i ljubavi! Kada god pomislim na taj ideal ljubavi srce mi zaigra! Koliko mora biti lijepo živjeti, davati i primati ljubav u takvoj obitelji. Koliko može biti lijepo dati ljubav, dati sebe, učiniti se ranjivim osobi, osobama koje najviše ljubiš na cijelom svijetu: mužu, ženi, svojoj djeci! To je najbliže nebu što se možemo približiti u ovom životu! Ljubi!