„O kad bi i ti u ovaj dan spoznao što je za tvoj mir!“ Što je za moj mir? Ako prebirem po sjećanjima, čini mi se da je moj mir uvijek vezan uz Tvoj mir, uz prepuštanje Tebi. Svaki put kad se borim za svoj put i naume, svoju viziju stvari, uvijek izgubim mir. I onda umorna stanem pred Tebe i prepustim Ti se: i odjednom utonem u Tvoj mir. Koji prepoznajem kao svoj mir. Koji me obavija i prožima, i izlazi prema drugima. Gospodine, daj misvoga mira jer se samo u njemu nalazi moj mir.