Zar sam to ja? Dugo sam mislila da sam ja netko. Skrivala sam se iza titula koje sam kroz život stekla. Jer, to ja i jesam, te titule. One i ja, moj mali svijet. A baš sam jednoga dana morala biti znatiželjna poput Zakeja! Znatiželja i jedna smokva kako bih ju zadovoljila, samo mi je to trebalo… Sva skučenost moga maloga svijeta tada mi je bila predstavljena na dlanu. Nigdje se nisam mogla sakriti. Niti jedna me titula više nije mogla dozvati. Čula sam samo svoje ime i to je bilo dovoljno da mi izmami osmijeh. Jer upravo kada sam spoznala koliko sam malena zapravo i koliko je život premalen da me sakrije, za Njega sam bila – bitna.