Zahvaljujem ti jer nisam kao drugi ljudi! Ne, tebi nisu bitni drugi ljudi. U tom odnosu između Tebe i farizeja, su farizej, njegovi ljudski obziri i Ti. A Ti želiš da smo sami pred Tobom jer smo tada ogoljeni i tada se možemo vidjeti u pravom svijetlu. Upravo zato što je carinik bio sam pred Tobom, bez ičega i ikoga drugoga, samo takav ogoljen je mogao shvatiti i reći – Bože, smiluj mi se, premda sam grješnik. Ako su našem odnosu prisutni drugi ljudi, upadam u zamku da se postavljam iznad ili ispod njih tj. da se uopće opterećujem njima. Ali ako Ti dođem sama, kada smo u našem odnosu samo Ti i ja, tada će Tvoja ljubav uvijek biti iznad mene i ja ću moći zavapiti samo za Tvoje milosrđe. Tek onda kada se ponizim, moći ću biti uzvišena prema Tebi.