„Neće li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu sve ako i odgađa stvar njihovu? Kažem vam, ustat će žurno na njihovu obranu.“

Bože moj, koliko samo godina mi je trebalo da spoznam da si Ti moj Otac koji me ljubi više od ikoga! Koliko samo godina je prošlo da spoznam da Ti ne kažnjavaš, nego da me preko boli i patnje prenosiš da bi mi dao najbolje! Koliko vremena mi je samo trebalo da prihvatim da Ti znaš više i bolje od mene, a koliko da se odlučim ustrajati u molitvi za ispunjenje čežnji svoga srca! Oče moj, hvala Ti što me ljubiš i uvijek strpljivo čekaš. Molim Te, ne dopusti da me radost uslišane molitve učini oholom i da nadiđe zahvalnost prema Tebi.