Nekima od nas ove Isusove riječi mogu biti tvrde: “Sluge smo beskorisne, zar gospodar duguje zahvalnost sluzi?” Zadovoljiti se s tim da budem sluga, mogu samo onda ako sam duboko svjestan svoga identiteta, ako mi je srce ukorijenjeno u Očevu ljubav. Samo onda kada otvorim srce Bogu da mi On kaže tko sam, da me očisti od svih lažnih identiteta i učini ga cjelovitim – samo tada mi je svejedno tko sam u očima ljudi, na kojoj sam poziciji, jesam li prvi ili posljednji – mogu, spreman sam i želim biti sluga jer ne živim više ja nego Krist u meni, koji je bio sluga. Pomozi nam Gospodine na tome putu i učini nas sličnijima sebi!