Divno li je, dragi Bože, služiti Tebi! Divno li je biti svjestan svoje beskorisnosti jer zaista takvi jesmo bez Tebe! Velika je milost poniziti se i prepustiti se u potpunosti služenju Tebi. Zahvaljujem Ti za svaki trenutak u kojem sam bila sredstvo po kojem si nekome došao, a molim Te za oprost za trenutke u kojima nisam bila sposobna biti tim sredstvom. Pomozi mi da uvijek budem sluga beskorisna jer samo tada ja jesam, samo tada sam u istini i jer samo tada živim zaista ono poslanje zbog kojeg si me stvorio. Dragi Bože, neka sve bude na veću slavu Tvoju!