Jesam li spreman ostaviti sav posao, ostaviti i zaboraviti sve meni bitne i
nebitne stvari. Jesam li spreman ostaviti i odreći se svih ovozemaljskih
radosti, briga, ljubavi, tuge, grijeha, zabave… Hoću li moći spremno dočekati
taj dan objave i spremno mu odgovoriti. Hoću li moći spremno odreći se
svega i ostaviti sav svoj život i u potpunosti prepustiti se Njemu. Bože, daj mi
snage da mi ne bude teško odreći se bilo čega i ostaviti sve kako bih mogao
poći za Tobom. Daj da mi ne bude teško spremno čekati i sve što imam
spremno Tebi predati. Daj da mi uvijek Ti budeš na prvome mjestu i pomozi
mi da ne žalim za ovim svijetom nego da se istinski radujem Tebi i da
spremno i radosno iščekujem Tvoj ponovni dolazak.