Koliko često i ja zaboravim na sva dobročinstva koja mi je Bog dao? Što sam to uzeo zdravo za gotovo, a na čemu bi danas trebao biti zahvalan? Koja su to mala čuda moje svakodnevnice – kisik novoga dana, kruh na stolu, obitelj, zdravlje, mir u srcu, ljubav, prijateljstvo, smijeh, topao čaj – kada sam se navikao na ova čudesa?