Često čovjek od Boga traži ozdravljenje, razne milosti i ispunjenje svojih želja. Mnogi ne znaju prihvatiti Božju milost. To nije uzeti k sebi i sebično zadržati što nam je dano. Ponajprije je potrebno Bogu zahvaliti, predati taj dar Njemu i prepustiti da On vodi. I onda ćemo moći i mi, kao Samarijanac iz današnjeg evanđelja od Isusa čuti da nas je naša vjera spasila i biti potpuno Njegovi.