O Bože, koliko si puta uslišio sve moje molitve i s koliko si me ljubavi, milosti i blagoslova sve obdario. Stvarno mogu reći da živim u izobilju, da mi ništa ne fali i da si mi sve što zaista trebam dao. Ali koliko Ti se puta sjetim za sve to zahvaliti? Koliko puta sve to uzimam zdravo za gotovo? Koliko puta nezahvalno tražim od Tebe sve više i više onoga što mi nije nužno potrebno. O Bože, daj da ti se svakoga dana sjetim zahvaliti i podati ti slavu kakvu zaslužuješ. Daj da Ti se svakoga dana uspijem iskreno zahvaliti za sve blagoslove, milosti i ljubav kojima me nesebično daruješ.