Gle, Ti si taj koji je vjeran u najmanjem. Vjeran si i u najmanjim mrvicama što Ti ih dajem,
vjeran si čak i kada i to najmanje izostane. A meni je teško biti Ti vjerna makar si mi već i ono
najveće dao – Ti Bog moj, sama si mi Sebe potpuno dao. A meni je teško gledati svoju
malenost, nestalnost i zbunjenost, a ostati Ti vjerna. Zato Te molim, ne daj mi da pomislim da
mi Ti nećeš biti vjeran zbog moje malenosti.