Blaženi Gracija Kotorski, ribar koji je postao blaženik, živio je vrlo skromno u samostanu na otočiću Sv. Kristofor kod Venecije. Ostao je u pamćenju kao brižan prema prosjacima, posebno gubavcima, kojima je taj otočić bio mjesto izolacije od strane bogate Venecije koju nisu smjeli posjećivati da ne bi prenijeli zarazu. Jedna zaraza s otoka je ipak prešla na kontinent pa i do njegova Kotora, a ta je ljubav prema bližnjemu koja je pobijedila izolaciju…