Isuse, više volim misliti da sam raskajani carinik ili grešnik …ali možda sam ipak farizej? “Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.” – za sve imam komentar. Kome upućen? I zbog čega? Hrana sam samome sebi. Koliko sam puta nesmotreno osudila onoga koji ti želi prići? Reci mi, Isuse, koliko li je tvojih ovčica iz stada otišlo zbog mene? Ako bližnjemu svome ne znam biti brat, i ako bratu svome ne znam biti bližnji, Pastiru
vjerni – ti me pronađi!