Zamišljam Isusa kako traži ovcu. Gleda jeli iza kuće, kod susjeda ili je pak zalutala u šumu. Kako to da Isus, svemogući Isus, ne zna gdje je ovca. I onda mi sine – naravno da Isus zna gdje je ovca. A zašto je onda traži? Zašto roditelj traži svoje dijete u igri skrivača iako zna da je najčešće ispod stola? Jer dijete još nije spremno da bude nađeno. Kao što majka doziva svoje dijete, tako i nas Bog doziva. Hoćemo li se odazvati – ostaje na nama.