Karlo Boromejski: papa Pio IV. mu je ujak – zahvaljujući čemu postaje kardinal u dobi od 21 godine. To je ono za čime bi se moglo težiti u crkvenoj karijeri – naravno, ako se shvati kao karijera. Ostvarenje ili – napast. Zahvaljujući razumijevanju da može biti napast ako to ne iskoristi za dobro poslanja Crkve, Borromeo je postao veliki pastir, a mogao je ostati bezimeni kardinal. Služeći malima i neznatnima u milanskoj nadbiskupiji postao je veliki obnovitelj vjere i kršćanske tradicije koja i njega do današnjega dana časti kao pastira kojemu je – evanđeoski rečeno – puno dano ali je i puno zatraženo. Sve u 46 godina života.